achtergrond

Onze Privacy Policy

Privacy Policy

Sport Institute Europe respecteert de privacy van de bezoekers en leden vanhaar vestigingen, websites & apps en die van haar medewerkers. Sport Institute Europe draagt er zorg voor dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- regelgeving behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het jeugd-, veiligheids- en toelatingsbeleid, de website en app kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Doeleinden

Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

• om jou de mogelijkheid te bieden boekingen te doen en informatie aan te vragen of door te geven via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de Sport Institute Europe websites

• om je te kunnen informeren over de alle informatie omtrent het risico volgsysteem

• om je klacht, compliment, melding van een incident of een reactie hierop te verwerken , om je te benaderen hierover je klacht en / of, omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post e.d.

• om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

• om onze diensten, producten, websites en apps en veiligheid e.d. te verbeteren.

• om je visueel te informeren met foto’s en video’s op onze website, social media, nieuwsbrief en andere communicatie

• om kaderlicenties te registreren en controleren

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van bezoekers en bedrijven worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van Sport Institute Europe. De persoonsgegevens, worden opgeslagen in het Data informatiesysteem. Dit systeem is noodzakelijk om ons toelatingsbeleid, veiligheids- en jeugdbeleid te hanteren en om betalingen te incasseren. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Portaal SIE

Het portaal en de website van het Sport Institute Europe is het mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken. Bij het aanmaken van een profiel verstrek je je persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website/portaal gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat je van de portaal-functionaliteiten gebruikt kunt maken.

Gebruik van cookies

De websites maken gebruik van cookies. Sport Institute Europe gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken. Onze websites maken tevensgebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie. Er worden ook tracking cookies geplaatst door derden zoals social media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door middel van deze tracking cookies door deze derden gevolgd worden. Een cookiemelding op onze site waarschuwt hiervoor en vraagt om akkoord.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Je dient je ervan bewust te zijn, dat websites van derden en dus ook hun privacy-beleid buiten de verantwoordelijkheid van Sport Institute Europe valt.

Websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Sport Institute Europe. Voor die websites van derden geldt het privacy beleid van die websites.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het portaal van het Sport Institute Europe (Portaal).

Wanneer wij jouw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Sport Institute Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging & geheimhouding

Sport Institute Europe heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers, die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Inzage en correctie

Indien je vragen mocht hebben over het privacy beleid van Sport Institute Europe dan kun je per e-mail contact opnemen. Ook kun je hier terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Sport Institute Europe van je heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn of verwijdering.